Innovative løsninger på tradisjonelle oppgaver

Gjennom interne prosjekter har vi utviklet tjenester som tidligere var forbeholdt langt større leverandører. Det er derfor ikke lenger noen grunn til å se "sørover" for å løse spesielle oppgaver innen kartlegging og visualisering.
Samtidig ivaretar vi alle tradisjonelle måleoppdrag på land og til havs.

Vår policy er at vi, i samarbeide med kundene, tilbyr spesialtilpassede applikasjoner og tilrettelegger datainnsamling og prosessering i forhold til den enkelte kundes behov.


Der hvor vi selv mangler kompetanse samarbeider vi med lokale og nasjonale selskaper som kan utfylle oss til alles beste.

Et godt eksempel kan være utviklingen av nye metoder hvor vi kan fjernstyre kundenes måleutstyr og dermed løse deres store og små problemer uten å belaste kunden med kostbare reiser.

Ingen oppdrag er for små og (nesten) ingen er for stor !

Hi-Target, Samsung Satel,
Ram mounts

Vi selger kvalitetsutstyr fra ledende produsenter og tar fram de beste løsningene for deg!

Altura X8
Sensefly Albris
Sensefly Albris kontrollsoftware
Altadammen
Altadammen
GroundPenetratingRadar
GeoStar
GeoStar
MDL Dynascan mobil scanner
Nordnes utfylling mudring
Nordnestunnelen
Arktisk frølager
Snøgjerder
Kumling
Varm dag
Kirkenes
Tunnelscanning
Grøtnes
Korsfjord

© 2020 GeoNord as

  • Facebook
Korsfjord