top of page

Bygg- og anlegg

Vi kan tilby alle typer oppmålingsoppdrag til Bygg- og Anleggsbransjen. Med vår allsidige erfaring og moderne instrumenter og programvare kan vi ta på oss alt fra den enkleste oppgave til de mest avanserte måleoppdrag.

Grunnlagsmålinger og kartlegging

For å dokumentere nøyaktighet og kvalitet i prosjektet er det viktig med et godt grunnlag. Selv med dagens moderne løsninger koker det hele ned til spørsmålet om grunnlaget man benytter er godt nok til oppgaven.

Vi utfører geodetiske målinger av grunnlagsnett både for større og mindre byggeprosjekter.

Kartlegging av bygg- og anleggsområdet før byggestart er av helt vital betydning for å dokumentere og sørge for pålitelige mengdeberegninger.

 

Arbeidsstikking

På ett eller annet nivå er det i alle byggeprosjekter behov for arbeidstikking.  I samarbeid med kunden utarbeider vi stikningsplan som skal ivareta både kvalitet og økonomi.

 

Maskinstyring

Våre medarbeidere har kompetanse på kalibrering og drift av maskinstyring til mange merker. Utarbeiding av prosjekter, både store og små, samt opplæring og kvalitetsplaner er noe av det vi kan bidra med.

 

Mengdeberegninger og dokumentasjon

Vi utfører geometrisk kontroll og beregning av regulerbare mengder i byggeprosjektet. Vi har siden starten i 1995 vært engasjert på mange hundre større og mindre byggeprosjekter. 

Vår moderne utstyrspark, kombinert med dyktige medarbeidere gjør at vi kan tilby både prosjekterende, byggherre og utførende entreprenør våre tjenester. Gjennom utallige prosjekter har vi dokumentert vår integritet og fagkunnskap, noe som igjen gjør oss til en betrodd samarbeidspartner.

 

FKB og NVDB

Dataleveranser basert på egne eller andres registreringer utføres ukentlig. Gjennom vår kunnskap om kontrakter, standarder og dataflyt kan vi sikre en leveranse som sparer entreprenør og byggherre for mange lange forhandlingsmøter i etterkant av byggeprosjekter.

Kartlegging for mengdeberegning

Scanning og dokumentasjon av tunneler

Arktisk anleggsmåling

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page