top of page

UAS(drone) flyving og fotogrammetri

Ved hjelp av droner, utfører vi kartlegging og fotografering for ulike formål. 

Vi har selvsagt alle nødvendige godkjenninger for lovlig flyving med droner til de oppdrag vi utfører.

Ortofoto

Vi produserer ortofoto med bakgrunn i flyfoto. Oppløsningen kan være helt ned til under 1cm/pixel avhengig av kundens behov.

Med bakgrunn i flyvningene lager vi også digitale terrengmodeller som kan benyttes f.eks. til mengdeberegning eller utarbeiding kotekart.

Til venstre er et eksempel på ortofoto som ble laget i forbindelse med sluttdokumentasjon for Kirkeparken i Alta Sentrum.
 

Ved å kombinere landmålte punkter, scannede data og DTM fra flyfoto ble det laget SOSI filer, ledningskart og dokumentasjon av mengder.

Vi er inne i flere store vegutbygginger hvor flyfoto, før, under og etter benyttes til dokumentasjon og mengdeberegning.

 

 Modellen ovenfor viser Raipas grustak i Alta hvor vi ser massetaket etter at det er produsert DTM (Digital terrengmodell) fra flyfoto.

Ut fra regelmessige fotograferinger vil man ha full kontroll med mengder, miljø og landskapsutforming.

Grøtnes, Kvalsund kommune. Til venstre er ortofoto lagt over 3D modell mens til venstre er "rå" DTM med en punkttetthet på 5/m2

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page