UAS(drone) flyving og fotogrammetri

Ved hjelp av droner, utfører vi kartlegging og fotografering for ulike formål. 

Som et av få firma i Norge utfører vi nå også stereokonstruksjon av kart. 

Vi har selvsagt alle nødvendige godkjenninger for lovlig flyving med droner.

Ortofoto

Vi produserer ortofoto med bakgrunn i flyfoto. Oppløsningen kan være helt ned til under 1cm/pixel avhengig av kundens behov.

Med bakgrunn i flyvningene lager vi også digitale terrengmodeller som kan benyttes f.eks. til mengdeberegning eller utarbeiding kotekart.

Til venstre er et eksempel på ortofoto som ble laget i forbindelse med sluttdokumentasjon for Kirkeparken i Alta Sentrum.
Oppdragsgiver var Anleggsgartner Odd Erik Oppheim as.

Ved å kombinere landmålte, skannede og DTM fra flyfoto ble det laget SOSI filer, ledningskart og dokumetasjon av mengder.

Vi er inne i flere store vegutbygginger hvor flyfoto, før, under og etter benyttes til dokumentasjon og mengdeberegning.

 

 Modellen ovenfor Raipas grustak i Alta viser massetaket etter at det er produsert DTM (Digital terrengmodell) fra flyfoto.

Ut fra regelmessige fotograferinger vil man ha full kontroll med mengder, miljø og landskapsutforming.

Grøtnes, Kvalsund kommune. Til venstre er ortofoto lagt over 3D modell mens til venstre er "rå" DTM med en punkttetthet på 5/m2

Stereokonstruksjon av kart

Vinteren 2014-2015 har vi benyttet til å oppgradere medarbeidere og investert i programvare og maskiner for stereokonstruksjon av kart. Dette gjør vi for å ha et produkt som kan benyttes til produksjon av FKB data som oppfyller Statens Kartverks standarder.

Ved hjelp av egne eller andres flyfoto vil vi nå kunne tilby f.eks. oppdatering av eksisterende kart i en mindre målestokk og til en pris som hittil ikke har vært mulig. Våre produkter tilfredsstiller selvfølgelig alle gjeldende standarder både med hensyn til kompleksitet og nøyaktighet.

Det er nå ingen grunn til å vente med oppdatering av kartverket i flere år i påvente av Geovekst prosjekter. For en rimelig kostnad kan man nå kartlegge områder som er endret og la de urørte områdene ligge slik de vises i kartet.

Likedan er det ingen grunn til at man skal planlegge på dårlig kartgrunnlag og samtidig kan man få laget 3D kart og panoramavisninger for bedre visualisering.

© 2020 GeoNord as

  • Facebook