top of page

Visjon, Misjon og Verdier

-Selve fundamentet, grunnfjellet som GeoNord bygger på handler om vår Visjon, vår Misjon og våre verdier.

Vår visjon:  
“Gjennom teknologisk utvikling og kontinuerlig forbedring bidrar vi til en bærekraftig verdiskapning og økt konkurransekraft for våre kunder”

 

Vår misjon:
 -Vi skal utvikle gode produkter for å løse våre kunders utfordringer som vil bidra til at de får økt effektivitet og ser på oss som en merverdi.
-Vi arbeider for bærekraftige løsninger hvor vårt og våre kunders avtrykk i natur og klima blir minst mulig.
-Vi skal være fremst i å levere tjenester med høy faglig og teknisk kvalitet og vi skal stadig videreutvikle vår kompetanse på våre fagområder.
-Med dette ønsker vi at Geonord også i fremtiden har et positivt omdømme og er en attraktiv og god arbeidsplass.”

 

Våre verdier:
“stolthet - positivitet – engasjert – dedikert - løsningsorientert”

 

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page