Visjon, Misjon og Verdier

-Selve fundamentet, grunnfjellet som GeoNord bygger på handler om vår Visjon, vår Misjon og våre verdier.

Vår visjon:  
“Gjennom teknologisk utvikling og kontinuerlig forbedring bidrar vi til en bærekraftig verdiskapning og økt konkurransekraft for våre kunder”

 

Vår misjon:
 “Vi vil utvikle gode produkter for å løse våre kunders utfordringer som vil bidra til at de får økt effektivitet og ser på oss som en merverdi.
Vi arbeider for bærekraftige løsninger hvor vårt og våre kunders avtrykk i natur og klima blir minst mulig.
Vi skal være fremst i å levere tjenester med høy faglig og teknisk kvalitet og vi skal stadig videreutvikle vår kompetanse på våre fagområder.
Med dette ønsker vi at Geonord også i fremtiden har et positivt omdømme og er en attraktiv og god arbeidsplass.”

 

Våre verdier:
“stolthet - positivitet – engasjert – dedikert - løsningsorientert”