top of page

Geotekniske og geologiske undersøkelser

Siden høsten 2017 har vi gjennomført geotekniske undersøkelser ved grunnboring.

Fra januar 2021 fikk vi levert og tatt i bruk vår nye borerigg Geotech 605 FM levert av Geosafe as

Skred- og rasfare vurdering
 

I de fleste reguleringsplaner og byggeprosjekter forlanges det en vurdering av skred- og rasfare.
Våre geologer foretar en slik vurdering og utarbeider rapport som tilfredsstiller myndighetskravene.

 

Detaljkartlegging av terrenget

Der det er manglende kartmateriale for en slik vurdering utfører vi kartlegging i forkant av undersøkelsene. Ved hjelp av droner kartlegger vi uframkommelig terreng, både sommer og vinter.

 

Geoteknisk vurdering og prosjektering

Med bakgrunn i sonderboring og eventuelle jordprøver som analyseres i vårt geotekniske laboratorium påvises det f.eks. kvikkleire i grunnen.
Rapporter og datainnsamling danner i sin tid grunnlaget for dimensjonering og fundamentering av bygg.
Vi samarbeider med flere erfarne selskap med høy kompetanse. Det garanterer våre kunder en faglig forsvarlig vurdering av grunnforhold.

139460813_4120344824661245_3495792208545414038_n.jpg
213216047_851498512417120_6985992910414533762_n.jpg

Vi utfører grunnboringer både på land og i sjøen.
Med vår spesialbygde boreflåte kan vi utføre boringer og miljøundersøkelser.

Transport av utstyr over land gir lave mobiliserings-kostnader.

164480127_789829691917336_2786987719577912380_n.jpg
163237860_787150025518636_4808373944248953603_n.jpg
107431240_609999953233645_4415303604508813762_n.jpg

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page