Sjøbunnskartlegging

Vi har utstyrt vår  målebåt, med den nyeste teknologien innenfor multis­trålesonar og posisjoneringsutstyr.

Med denne båten kan vi kartlegge sjøbun­nen med stor nøyaktighet, og store arealer kartlegges veldig effektivt ned til den minste detalj. 

Med base i Alta kan den mobiliseres landeveien til f.eks Midt-Norge på 1 døgn.
Vi har derfor hele Scandinavia som arbeidsfelt.

For mindre jobber og spesielt i ferskvann hvor transportmulighetene er begrenset, benytter vi en aluminiumsbåt. Den kan utstyres med det samme måleutstyret og kan løftes med helikopter.

-Multistrålesonar systemet som vi bruker er av merket Norbit iWBMS med integrert høynøyaktig bevegelsessensor fra Applanix samt sanntidsopptak av lydhastighetsmålinger ved sonarhodet, som sammen med Digibar Pro lydhastighets­måler kompenserer for variasjoner i vannsjikt og bevegelse. Sonaren har en kapasitet på hele 512 stråler fordelt på 180 grader, som gjør at vi kan kartlegge havbunnen meget tett og effektivt. Kartleggingen kan foregå mellom 0 og ca 270 meter, men vi kan også kartlegge både over vann eller dy­pere enn 270 meter med annet utstyr, andre båter og sonarer vi besitter. 

 

-Posisjoneringen blir ivaretatt av dual GNSS som arbeider integrert sammen med Applanix POS MV og Norbit iWBMS for å ivareta høy nøyaktighet, som enten sammen med CPOS eller egen GNSS referansestasjon på land får en nøyak­tighet på rundt 2-4cm i posisjon og høyde. 

 

-Databehandling og etterprosessering foregår enten i felt eller ved hovedkontoret i Alta. Typiske leveran­ser omfatter både punktsky og kotekart, som kan leveres i de fleste formater. Kart og tegninger utarbeides etter kundens behov. 

-Volumberegningsprogrammene våre kan gjøre beregninger for mudret volum, utfyllinger osv. somkan benyttes som grunnlag i videre beregninger og masseopgjør. 

 

Laserscanning kombinert med multistrålesonar

-MDL Dynascan laserscanner kan kjapt monteres på alle våre båter slik at kartlegging av strandsoner og de­taljer kan skje effektivt og mu­liggjør kartlegging med høy nøyak­tighet og tetthet selv i områder som er utligjengelig.

-Kompakt alt-i-en enhet gjør oppkobling og datainnsamling til en enkel jobb. Databehandling, volum­beregning og leveranser er som ved multistrålekartlegging. 

 

Fotogrametrisk kartlegging kombinert med bunnkartlegging kan i mange tilfeller være en løsning som foretrekkes. Man får da oppdatert landkart, i f.eks. havneområder og sammen vil dette være et godt grunnlag for planlegging o.l.

 

Lett-seismisk profilering og ROV inspeksjoner 

-Syqwest Inc har levert vår 10khz Stratabox lett-seismiske sonar som har mulighet for å detektere sedi­mentlag under sjøbunnen ned til 40 meters tykkelse ved opti­male forhold.

Data fra dette kan brukes for å tolke stabiliteten i området, skjult forurensning i form av søppel, vraklokalisering, ledningslokalisering osv.

 

ROV inspeksjon var en tjeneste vi tilbydde tidligere, men pr. dags dato har vi ikke en ROV farkost for slike tjenester.  Dette tilbudet kan komme i fremtiden ved behov.
Vi har imidlertid hatt god erfaring med å tilby denne tjenesten via en underleverandør lokalisert her i Alta, slik at vi har muligheter å tilby dette til kunder som ønsker det.

 

33984692_10156961975910476_7623747381976
36611136_10157047903280476_4233089418698

© 2019 GeoNord as