top of page

Marine tjenester

Vi har utstyrt vår  målebåt, med den nyeste teknologien innenfor multis­trålesonar og posisjoneringsutstyr.

Med denne båten kan vi kartlegge sjøbun­nen med stor nøyaktighet, og store arealer kartlegges veldig effektivt ned til den minste detalj. 

Med base i Alta kan den mobiliseres landeveien til f.eks Midt-Norge på 1 døgn.
Vi har derfor hele Scandinavia som arbeidsfelt.

For mindre jobber og spesielt i ferskvann hvor transportmulighetene er begrenset, benytter vi en aluminiumsbåt eller en egenutviklet fjernstyrt AUV. De kan utstyres med det samme måleutstyret og kan løftes med helikopter eller fraktes med ATV.

-Multistrålesonar systemet som vi bruker er av merket Norbit iWBMS med integrert høynøyaktig bevegelsessensor fra Applanix samt sanntidsopptak av lydhastighetsmålinger ved sonarhodet, som sammen med Norbit AML lydhastighets­måler kompenserer for variasjoner i vannsjikt og bevegelse. Sonaren har en kapasitet på hele 512 stråler fordelt på 180 grader, som gjør at vi kan kartlegge havbunnen meget tett og effektivt. Kartleggingen kan foregå mellom 0 og ca 200 meter, men vi kan også kartlegge både over vann eller dy­pere enn 200 meter med annet utstyr, andre båter og sonarer vi besitter. 

 

-Posisjoneringen blir ivaretatt av dual GNSS som arbeider integrert sammen med Applanix POS MV og Norbit iWBMS for å ivareta høy nøyaktighet, som enten sammen med CPOS eller egen GNSS referansestasjon på land får en nøyak­tighet på rundt 2-4cm i posisjon og høyde. 

 

-Databehandling og etterprosessering foregår enten i felt eller ved hovedkontoret i Alta. Typiske leveran­ser omfatter både punktsky og kotekart, som kan leveres i de fleste formater. Kart og tegninger utarbeides etter kundens behov. 

-Volumberegningsprogrammene våre kan gjøre beregninger for mudret volum, utfyllinger osv. somkan benyttes som grunnlag i videre beregninger og masseopgjør. 

 

Laserscanning kombinert med multistrålesonar

-Velodyne Puck 3D laserscanner kan kjapt monteres på alle våre båter slik at kartlegging av strandsoner og de­taljer kan skje effektivt og mu­liggjør kartlegging med høy nøyak­tighet og tetthet selv i områder som er utligjengelig.

-Kompakt alt-i-en enhet gjør oppkobling og datainnsamling til en enkel jobb. Databehandling, volum­beregning og leveranser er som ved multistrålekartlegging. 

 

Fotogrammetrisk kartlegging kombinert med bunnkartlegging kan i mange tilfeller være en løsning som foretrekkes. Man får da oppdatert landkart, i f.eks. havneområder og sammen vil dette være et godt grunnlag for planlegging o.l.

 

Lett-seismisk profilering

-Syqwest Inc har levert vår 10khz Stratabox lett-seismiske sonar som har mulighet for å detektere sedi­mentlag under sjøbunnen ned til 40 meters tykkelse ved opti­male forhold.

Data fra dette kan brukes for å tolke stabiliteten i området, skjult forurensning i form av søppel, vraklokalisering, ledningslokalisering osv.

 

ROV inspeksjon utføres med vår mini ROV og utføres effektivt ned til 150m dybde.
Miniubåten kan benyttes til inspeksjon av kaianlegg, som sikkerhet i forbindelse med geotekniske undersøkelser av havbunn eller for å lokalisere objekter under vann.

 

1b.jpg
36611136_10157047903280476_4233089418698
chasing-multi-interface-docking-station.jpg

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page