top of page

Laboratorietjenester

Vi har to laboratorier her i Alta.   Våre tjenester tilbys til alle aktører; byggherrer, entreprenører og leverandører.  Laboratorieanalyser utføres ihht norske standarder og krav for prøvehåndtering og kalibrering. Vi kan levere raske resultater fra høykvalitetsutstyr. Nærhet til prosjektene reduserer både risiko for ødelagte prøver og fraktkostnader.

 

 

Geoteknisk laboratorium
Ved vårt geotekniske laboratorium utfører vi geotekniske undersøkelser av løsmasser. 

Vi tilbyr rutineundersøkelser for klassifisering og identifisering av løsmasser, samt mer avanserte analyser som kontinuerlig ødometerforsøk for testing av deformasjonsegenskaper.

 

Planlegging og prosjektering

Resultatene fra undersøkelsene brukes til blant annet planlegging, prosjektering, stabilitetsvurderinger og skredfare.

 

Bilde1.png

Tilslagslaboratorium

Vårt tilslagslaboratorium er sertifisert for Klasse H1 – Prøvingslaboratorier, innen prøvingsområde PI - Mekanisk prøving av tilslag (sertifikat nr. 361). Vi tilbyr testing av løsmasser og bergmasser for tilslag, som benyttes til blant annet betong, asfalt og vegbygging.

 

Undersøkelsene vi kan tilby er:

  • Sikting og slemming for kornfordeling

  • Testing av vanninnhold og humusinnhold

  • Los Angeles metode for mekanisk testing av knust fjell

  • Micro-Deval metode for slitasje og nedbrytning av knust fjell

  • Bestemmelse av flisighet

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page