top of page

Arealplanlegging

GeoNord utarbeider reguleringsplaner for offentlige og private utbyggere.  Gjennom vår kompetanse innen landmåling og forståelse for kart og terreng har vi store fordeler ved utarbeidelse av planer. Framstilling av planer i 3D gjør saksbehandlinga enklere. Vi tilbyr også detaljprosjektering av vei i forbindelse med planutarbeidelse.

Grunnlagsmålinger og kartlegging

De fleste arealplanlegginger starter med et kart av ett eller annet slag. Ved å vektlegge kartleggingen i den tidlige planleggeingsfasen vil man også oppnå en bedre og rimeligere planlegging totalt sett. GeoNord disponenerer alle tilgjengelige kartleggingsmetoder som benyttes i markedet i dag.

Forskjellen er at vi kan tilby dette i mye mindre målestokk og dermed redusere grunnlagskostnadene betraktelig samtidig som kartmaterialet er "up to date"

 

Virituell befaring

Enten vi skal utføre planleggingen sjøl, eller om utbygger selv står for det, så vil vårt opplegg med virituell befaring kombinert med nykartlegging være tidsbesparende og derfor også økonomisk fordelaktig.

Uansett hvilken oppgave man har så vil en visning som dette være med på å bidra til å kvalitetssikre jobben.

 

Utarbeiding av regulerinsgsplaner i 3D

Vi benytter Powel Geminis programvare for prosjektering og utarbeiding av reguleringsplaner. Ved å benytte gode digitale kart sammen med Geminis sterke 3D funksjonalitet oppnår vi et resultat som gjengir den virkelige situasjonen på en helt ny måte. Den samme metoden benyttes både for store sammenhengende arealer og for enkelttomter. 

 

Visualisering på internett

Alle våre produkter kan visualiseres på internett uten at det kreves spesiell programvare installert på lokal maskin.

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page