top of page

Eiendom og matrikkel

Gjennom snart 20 år har vi årlig gjennomført mellom 100 og 300 forretninger for kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Vi er svært opptatt av å levere et godt produkt som tilfredsstiller både etikk og lov. Våre medarbeidere har gjennomgått kurs og utdanning som i tillegg til erfaring medvirker til å opprettholde kompetansen innen fagområdet. 

Som privat foretak kan vi gjennomføre selve oppmålingsforretningen helt fram til ferdig grunnlag for matrikkelføring.

 

Bistand ved søknader og tillatelser

GeoNord bistår kunden ved utarbeiding av søknader vedrørende tomtedeling, grensepåvisning, sammenføyning av eiendommer, oppmåling av eiendommer og grensejusteringer.

Våre erfarne medarbeidere bidrar til en enklere prosess og tidsbesparelser ved at korrekte søknader sendes kommunen på første forsøk.

 

Deling og landmåling

Vi påtar oss landmålingsoppdrag innen følgende områder:

  • Oppmålingsforretninger etter matrikkelloven.

  • Annen eiendomsmåling.

  • Grensepåvisninger.

  • Plassering og beliggenhetskontroll av bygg.(Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven)

 

Seksjonering

  • Seksjonering av nybygg

  • Seksjonering av bestående bygg

  • Reseksjonering

  • Vilkår og tegningsmateriell

 

Vi skriver vedtekter i samarbeid med kunden og fyller ut alle skjema som er nødvendig
for kommunen og tinglysingen. Våre kunder er blant annet eiendomsmeglere og private utbyggere.

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page