top of page
RigelMap_02.png

Et brukerstyrt system hvor prosjekt og bruker er i fokus

En skybasert plattform for innsamling av måledata og dokumentasjon
Knytt bilder og informasjon til målte objekter eller ta bildet direkte ute i feltet og knytt til prosjektet. 
 
Opprett grupper og lag i prosjektet ditt, gjennom tilgangsstyring kan dine oppdragsgivere få tilgang til prosjektet. 

Generering av PDF rapporter som kan benyttes som grunnlagsdata til oppdragsgivere
Asfalt2020.png

              Vårt Fokus

✓ Organisere innmålte data

✓ Ivareta sikkerhet og kvalitet

✓ Brukervennlighet 

✓ Tilgjengelighet 

✓ Nøyaktig dokumentering 

✓ Enkel administrering av data
    internt og eksternt 

               Funksjoner 
 

✓ Skybasert overføring av data 

✓ Tilpasset ulike bruksområder og fag 

✓ Import og eksport av data

✓ Egendefinerte brukerdata i lag

✓ Beregning av areal, masse, linje 

                  Fordeler 

✓ Tidsbesparende 

✓ Kostnadseffektiv 

✓ Sømløst overføring av data

✓ Support 

✓ Programvareoppdatering
    uten manuell tiltak for kunde

✓ Nøyaktig beregning og
    dokumentasjon
✓ Tilgang til RigelMap Acadamy for
    brukeropplæring  
✓ Kurs og opplæring i bedrift etter
    ønske og behov 

Utvalgte referansekunder 

Veidekke-logo_(JPG).jpg
unnamed.jpg
28164399_2030396587000528_38077342142158

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page