Innovative løsninger på tradisjonelle oppgaver

Gjennom interne prosjekter har vi utviklet tjenester som tidligere var forbeholdt langt større leverandører. Det er derfor ikke lenger noen grunn til å se "sørover" for å løse spesielle oppgaver innen kartlegging og visualisering.
Samtidig ivaretar vi alle tradisjonelle måleoppdrag på land og til havs.

Vår policy er at vi, i samarbeide med kundene, tilbyr spesialtilpassede applikasjoner og tilrettelegger datainnsamling og prosessering i forhold til den enkelte kundes behov.


Der hvor vi selv mangler kompetanse samarbeider vi med lokale og nasjonale selskaper som kan utfylle oss til alles beste.

Et godt eksempel kan være utviklingen av nye metoder hvor vi kan fjernstyre kundenes måleutstyr og dermed løse deres store og små problemer uten å belaste kunden med kostbare reiser.

Ingen oppdrag er for små og (nesten) ingen er for stor !

-smart og enkel-

 Novatron maskinstyring

måleutstyr for profesjonelle

Vi selger kvalitetsutstyr fra ledende produsenter og tar fram de beste løsningene for deg!

© 2019 GeoNord as