top of page
Last kartserver

Egenutviklet kartserver

I løpet av de siste årene har vi jobbet intenst med å utvikle en web basert kart tjeneste som et alternativ til de løsninger som tilbys i markedet i dag.
Målet vårt har vært at vi skulle utvikle et produkt som ikke bare skulle vise et ferdig kart definert av profesjonelle brukere, men et system som "alle" våre kunder skulle ha nytte av.
Selvfølgelig har det vært et krav at alle standard utveksligsformat kan importeres og eksporteres.
Resultatet er et system hvor vi kan presentere våre dronefotograferte ortofoto sammen med planlagte og innmålte data.
Skjermdigitalisering er standard i versjon 1.0 og det er i siste oppdatering også nå blitt mulighet på mobile enheter med lagring direkte i kartbasen, ved bruk av vår app RigelMap som ligger på Google Play Butikk.
Vi har valgt å benytte oss av "Open Source" programmet QGIS som motor i satsingen. Dette systemet sammen med vår egen erfaring og kundenes erfaring og ideer skal gi et produkt som vil være både nyttig og ikke minst gi en økonomisk gevinst.

I samarbeide med vår pilotkunde, Kvænangen kommune, har vi under utvikling et kommunalt ledningskartverk som skal kunne administreres lokalt.

I denne modulen er det benyttet både innmålte og digitaliserte data sammen med vektor- og rasterkart som grunnlag. Ledningsetaten kan selv legge inn nye data og oppdatere med reviderte data.

Sammen med Anlegg Nord utvikler vi også et system for B/A bransjen hvor byggherre, entreprenør og underentreprenører kan følge byggeprosessen kontinuerlig. Man kan her legge inn data fra de forskjellige prosessene enten data kommer fra egne innmålinger, maskinstyringsenheter, digitale eller analoge tegninger osv.

Brukernavn: Demo
Passord: Demo

Det neste eksempelet er fra Alta Omsorgsenter hvor vi oppdaterer tegninger og innmålte data.
Man kan her zoome seg helt inn i tegningen og samtidig navigere seg i byggegropen med den nøyaktigheten som det Androide nettbrettet har. Benytter man vår QPad X5 eller Qbox8 løsningen er posisjonen < 2cm.

Kontakt oss for  demonstrasjon.

Brukernavn: Demo
Passord: Demo

Vi har gjennom utviklingen av RigelMap laget en rekke testprosjekter som kan være nyttige eksempler på det brede bruksområdet til GIS løsningen.
Klikk i bildene til høyre og sjekk hva RigelMap kan brukes til.
Brukernavn og Passord: Demo

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page