top of page

Vi har sentral godkjenning, tiltaksklasse 2 for prosjektering av veger og utearealer.
Anlegget har en samlet budsjettert kostnad på nesten NOK 16 mill. og inneholder baner for 10 motorsportsgrener. I prosjektperioden har vi gjennomført jevnlige kartlegginger med laserskanner og drone for å minimalisere masseforbruk. I løpet av sommeren 2015 vil man etter planen ferdigstille alle banetraseer. GeoNord er også stolt sponsor av motorsportsutøvere i Alta.

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page