top of page

Rask tilgang til VA-data i sanntid, stabil drift, alltid siste versjon av løsningen og god tilgang til support når du trenger det. Det er noen av fordelene med Gemini Portal, en sky- og nettbasert innsynsløsning som driftes av Powel. Denne portalen for kommunalmarkedet er bygd med enkelt, kartbasert brukergrensesnitt og støtte for ulike enheter som PC, nettbrett og smarttelefon.

Løsningen er svært enkel å bruke og sparer medarbeidere både for tid og frustrasjon. Gemini Portal gir deg tilgang på data fra Gemini VA når som helst og hvor som helst og hjelper deg å holde dokumentasjonen av VA-nettet oppdatert. Portalen kan spare kommuner for store kostnader, eksempelvis ved god informasjonstilgang ute i felt når uhellet er ute, eller ved planlegging av drifts- og vedlikeholdsarbeid.

Brukere forholder seg til en løsning som driftes via nettskyen, med tilgang til lokale data. Ved å spre tilgang til samme informasjon gjennom en og samme portal til flere i organisasjonen blir feil og mangler lettere oppdaget og data oppdatert mer kontinuerlig. Portalen viser både kart- og fagdata og henter dataene direkte fra hver kommunes Gemini VA database. Dette gir brukeren tilgang til sanntidsinformasjon og man slipper å konvertere og synkronisere.

Ved å ta i bruk Gemini Portal vil man kunne tilby informasjon om kommunens VA nett til flere og større grupper av brukere. Dette gir brukerne rask og oppdatert tilgang til både ledningsdata og driftsdata med tilhørende detaljinformasjon. Annen dokumentasjon som kumkort, kumbilder og rørinspeksjoner vil også kunne gjøres tilgjengelig for brukeren ved hjelp av Gemini Portal.

Gemini Portal leveres som en ren webapplikasjon og man trenger derfor ikke å installere løsningen på den enkelte enhet. Brukergrensesnittet er optimalisert for nettbrett med Apple iOS og Android, men kan også brukes på i nettleser på vanlige PC-er.

Gemini Portal har fordeler som:

 • Svært enkelt brukergrensesnitt.

 • Riktige kart og rett VA-informasjon alltid for hånden.

 • VA-data tilgjengelig over alt, på kontoret, møterommet eller ute i felten.

 • Gir tilgang til egenskaper, dokumenter, bilder og oppdaterte dagbokdata for hvert enkelt objekt/anlegg.

 • Stabilitet og høy oppetid.

 • Forutsigbar kost med alt i en pris og forutsigbar ytelse.

 • Skyteknologi som ivaretar sikkerheten i alle deler av løsningen.

 • Flotte bakgrunnskart eller ortofoto fra Norge digitalt. 

 • ALLTID oppdaterte VA-data via 3G/4G/WiFi.

 • Tilgang til VA-nettet på alle type enheter som PC, bærbar, nettbrett og smarttelefon.

 • Posisjonering via nettbrettets eller smarttelefonens innebygde GPS.

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page