Konsulentfirma med kartlegging og oppmåling som spesialitet.

GeoNords tjenester benyttes av både private og offentlige tjenesteytere.

Nedenfor har vi listet opp noen av våre beste kunder. Alle kundene har forskjellige krav, behov og ønsker med hensyn til nøyaktighet, bruksområde og presentasjon. Vi gjør hva vi kan for å oppfylle kundenes ønsker, selv om det ofte medfører at vi må oppgradere oss selv sammen med kunden.

Bygg- og anleggsentreprenører:

Byggherrer og offentlige instanser:

Konsulenter, arkitekter:

© 2020 GeoNord as

  • Facebook
  • YouTube