top of page

Klikk i pilen for å starte visning av 3D modell.
Rull med midterste tasten for å zoome inn og ut. Hold inne venstre museknapp for å flytte fokus.
Nede i høyre hjørne kan man velge fullskjermvisning.

Kartleggingen er foretatt med drone i 2017 og viser et eksempel på dokumentasjon ved hjelp av 3D visualisering. Modellen er generert ut fra dronefoto. I tillegg produseres det ortofoto og grunnlag for mengdeberegninger.

Konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet

RigelMap_02_edited.png
bottom of page