Geotekniske og geologiske undersøkelser

Siden høsten 2017 har vi gjennomført geotekniske undersøkelser ved grunnboring med vår Beretta T44 geotekniske rigg. Riggen ble levert fra Italia i august 2017

Fra medio september 2020 vil vi ta i bruk vår nye borerigg levert av Geosafe as

Skred- og rasfare vurdering

I de fleste reguleringsplaner og byggeprosjekter forlanges det en vurdering av skred- og rasfare.
Våre geologer foretar en slik vurdering og utarbeider rapport som tilfredsstiller myndighetskravene.

 

Detaljkartlegging av terrenget

Der det er manglende kartmateriale for en slik vurdering utfører vi kartlegging i forkant av undersøkelsene. Ved hjelp av droner kartlegger vi uframkommelig terreng, både sommer og vinter.

 

Geoteknisk vurdering og prosjektering

Med bakgrunn i sonderboring og eventuelle jordprøver som analyseres i vårt geotekniske laboratorium påvises det f.eks. kvikkleire i grunnen.
Rapporter og datainnsamling danner i sin tid grunnlaget for dimensjonering og fundamentering av bygg.
Vi samarbeider med flere erfarne selskap med høy kompetanse. Det garanterer våre kunder en faglig forsvarlig vurdering av grunnforhold.

Transport av rigg i egen semitrailer

Vi utfører grunnboringer både på land og i sjøen.
Med vår spesialbygde boreflåte kan vi utføre boringer og miljøundersøkelser.

Transport av utstyr over land gir lave mobiliserings-kostnader.

© 2020 GeoNord as

  • Facebook