Geotekniske og geologiske undersøkelser

Siden høsten 2017 har vi gjennomført geotekniske undersøkelser ved grunnboring.

Fra januar 2021 fikk vi levert og tatt i bruk vår nye borerigg Geotech 605 FM levert av Geosafe as

Skred- og rasfare vurdering
 

I de fleste reguleringsplaner og byggeprosjekter forlanges det en vurdering av skred- og rasfare.
Våre geologer foretar en slik vurdering og utarbeider rapport som tilfredsstiller myndighetskravene.

 

Detaljkartlegging av terrenget

Der det er manglende kartmateriale for en slik vurdering utfører vi kartlegging i forkant av undersøkelsene. Ved hjelp av droner kartlegger vi uframkommelig terreng, både sommer og vinter.

 

Geoteknisk vurdering og prosjektering

Med bakgrunn i sonderboring og eventuelle jordprøver som analyseres i vårt geotekniske laboratorium påvises det f.eks. kvikkleire i grunnen.
Rapporter og datainnsamling danner i sin tid grunnlaget for dimensjonering og fundamentering av bygg.
Vi samarbeider med flere erfarne selskap med høy kompetanse. Det garanterer våre kunder en faglig forsvarlig vurdering av grunnforhold.

Geotek_1.jpg

Vi utfører grunnboringer både på land og i sjøen.
Med vår spesialbygde boreflåte kan vi utføre boringer og miljøundersøkelser.

Transport av utstyr over land gir lave mobiliserings-kostnader.

48364243_10214927329991817_9624959605108